Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát: 

GARAMON s.r.o.

IČ: 25278053

se sídlem Wonkova 432/1b, 500 02 Hradec Králové


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o zveřejnění inzerce v novinách Hradečák, konkrétně v čísle _________________


Datum uzavření smlouvy _____________________________________


Jméno a příjmení zákazníka

_____________________________________________________


Adresa zákazníka

_____________________________________________________________


Datum ____________________________


Podpis zákazníka 


__________________________________

Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙